Pozemkové úpravy

Pozemkové úpravy sú jedným z kľúčových faktorov pre rozvoj vidieka. Pozemkové úpravy sú zmeny právneho stavu pozemkov v danom katastrálnom území, ktorými sa vo verejnom záujme priestorovo a funkčne usporiadajú pozemky, spájajú alebo sa delia. Zabezpečuje sa nimi prístupnosť a využitie pozemkov a vyrovnanie ich hraníc, tak aby sa vytvorili podmienky pre rozumné hospodárenie vlastníkov pôdy. V prípade potreby dochádza taktiež k reálnemu vytýčeniu týchto pozemkov v teréne.Späť na titulkuSpäť na hlavnú stránku Späť na vrch stránkySpäť na vrch stránky