Účelové mapovanie

Účelová mapa je mapa veľkej mierky s obsahom prispôsobeným požiadavkám jej využitia resp. požiadavkám objednávateľa. Takéto mapy sú obsahovo podrobnejšie a presnejšie ako Základné mapy veľkej mierky (ZMVM), ktoré boli tvorené pre požiadavky KN. Sú doplnené o inžinierske siete a technologické zariadenia slúžiace k prevádzke resp. k výrobnej činnosti (napr. produktovody, zásobníky, silá... výhybky, stožiare, signalizačné zariadenia).

Späť na titulkuSpäť na hlavnú stránku Späť na vrch stránkySpäť na vrch stránky