Vytýčenie stavby

Vytýčením stavby sa rozumie priestorové (polohové a výškové) umiestnenie stavby alebo jej časti na pozemku ako aj určenie jej geometrického tvaru podľa projektovej dokumentácie. V zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku musí byť stavba pred zahájením vytýčená oprávnenou osobou.


Späť na titulkuSpäť na hlavnú stránku Späť na vrch stránkySpäť na vrch stránky